Skip to content

Regulamin Bloga i Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej mamamecenas.pl, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony i wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii.
2. Właścicielem i twórcą strony internetowej (bloga) mamamecenas.pl jest Monika Bandelewska zamieszkała w Gdańsku.
3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej mamamecenas.pl jest Monika Bandelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Monika Bandelewska Kancelaria Radcy Prawnego”, ul. Królewskie Wzgórze 27/19, 80 -283 Gdańsk, NIP 888-297-02-64. 
4. Kontakt z właścicielem strony internetowej mamamecenas.pl i administratorem danych osobowych jest możliwy pod następującym adresem e-mail: kontakt@mamamecenas.pl

5. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej mamamecenas.pl są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
6. Wszelkie materiały na stronie internetowej mamamecenas.pl są chronione prawem, w szczególności ustawą z dnia 04 lutego 1994  roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późniejszymi zmianami).

II. DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu Bloga i Polityki Prywatności przyjmuje się następujące definicje:
1) Regulamin – niniejszy dokument,
2) Administrator – Monika Bandelewska, będąca twórcą strony internetowej mamamecenas.pl. i administratorem danych osobowych,
3) Strona internetowa – strona internetowa (blog) dostępna pod adresem internetowym mamamecenas.pl,
4) Użytkownik strony internetowej – użytkownikiem jest każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej mamamecenas.pl .

III. STRONA INTERNETOWA – CEL, PRAWA AUTORSKIE

1. Celem strony internetowej mamamecenas.pl jest edukacja prawna Użytkowników strony. Materiały dostępne na stronie nie stanowią porady prawnej.
2. Materiały tworzące zawartość strony internetowej mamamecenas.pl są własnością twórcy strony, chyba że w sposób wyraźny podano inaczej.
3. Wszelkie prawa autoskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów strony internetowej są zastrzeżone i chronione.
4. Osoby trzecie mogą wykorzystywać treści dostępne na stronie internetowej mamamecenas.pl jedynie za zgodą twórcy strony wyrażoną w formie elektronicznej. Zgoda nie może być domniemana.

IV. DANE OSOBOWE, PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

1. Użytkownicy mogą przekazywać Administratorowi dane osobowe za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej, takich jak formularz kontaktowy i formularz zapisu na newsletter.
2. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej mamamecenas.pl są przetwarzane w celach kontaktowych i statystycznych.
3. Użytkownicy strony internetowej mamamecenas.pl podają swoje dane osobowe w sposób całkowicie dobrowolny. Administrator zapewnia poufność przetwarzanych danych osobowych.
4. Użytkownicy strony internetowej mamamecenas.pl mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe uprawnienia użytkowników w zakresie ich danych osobowych oraz sposób realizacji tych uprawnień określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
5. Administrator nie udostępnia przekazanych danych osobowych żadnym osobom trzecim, zaś dane te są chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
6. Administrator wykorzystuje fragmenty kodu zwane plikami cookies zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie) w celu prawidłowego działania strony internetowej oraz w celach statystycznych. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych.
7. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w celu uniemożliwienia bądź ograniczenia zapisywania plików cookies, jednak w takim wypadku Administrator informuje o możliwej niedostępności niektórych elementów strony internetowej.
8. Administrator oświadcza, że stosuje technologie śledzące działania Użytkowników w postaci kodu śledzenia Google Analitycs w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie ze strony internetowej mamamecenas.pl oznacza akceptację postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania go ze strony Użytkowników.
2. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie dokonywanych poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany te obowiązują od momentu ich udostępnienia Użytkownikom na stronie internetowej.
3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony powszechnie Użytkownikom na stronie internetowej mamamecenas.pl, zaś Użytkownicy mogą go pozyskać, odtworzyć oraz utrwalić za pośrednictwem sieci internetowej.