Skip to content

Szczepienia ochronne dla dzieci – które z nich są bezpłatne a które odpłatne w 2021 roku?

Posted in Szczepienia, and Zdrowie

Kiedy w 2018 roku pisałam o kwestii odpłatności szczepienia przeciwko ospie wietrznej myślałam że temat jest tak niszowy, że niewiele osób się nim zainteresuje. Jednak z czasem okazało się że jest to jeden z popularniejszych wpisów na blogu 🙂 Prawie trzy lata później postanowiłam sprawdzić czy może coś się w kwestii tej odpłatności zmieniło w przepisach, ale okazało się że niestety nie. Sytuacja nie jest jednak tak całkiem pesymistyczna, ponieważ patrząc wstecz na lata 2017-2021 stwierdzić można, że lista szczepień obowiązkowych (a więc i bezpłatnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego *) z czasem jednak rośnie.    W związku z ostatnimi zmianami uznałam, że dobrym pomysłem będzie zrobienie krótkiego podsumowania ze wskazaniem które szczepienia w 2021 r. są dla dzieci obowiązkowe, a tym samym bezpłatne, a które nadal są zalecane, czyli odpłatne. 

LISTA SZCZEPIEŃ 

OSPA WIETRZNA – brak powszechnej bezpłatności

Jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko ospie wietrznej to w kwestii jej odpłatności nic nie zmieniło się od tego wpisu

Komu przysługuje bezpłatne szczepienie przeciwko ospie wietrznej – klik!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych ** nie uległo żadnej zmianie w zakresie tego szczepienia od mojego wpisu z połowy 2018 r. Podsumowując, jeżeli chodzi o dzieci, które nie przebywają stale w dużych zbiorowiskach ludzi wymienionych w rozporządzeniu (np. w domach dziecka), czyli mieszkają i wychowują się w zwykłych domach, to szczepionka przeciwko ospie wietrznej jest nadal bezpłatna jedynie dla dzieci przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych. Nie decyduje tutaj więc kryterium wieku, a kryterium uczęszczania do określonej placówki, co było i jest przedmiotem mojej krytyki. Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół szczepionka ta jest nadal odpłatna (nieobowiązkowa). 

Co ciekawe, choć szczepienie to jest określane zgodnie z literą rozporządzenia jako obowiązkowe dla dzieci poniżej 12 roku życia przebywających w żłobkach lub klubach dziecięcych, to nie słyszałam żeby jakikolwiek rodzic był ścigany z powodu niepoddania dziecka żłobkowego temu szczepieniu. Co więcej, z chwilą gdy dziecko przechodzi ze żłobka do przedszkola obowiązek poddania dziecka temu szczepieniu wygasa. W praktyce więc szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest raczej szczepieniem dobrowolnym (brak kontroli i przymusu), a bezpłatnym pod warunkiem że szczepienie jest przeprowadzane wobec dziecka, które uczęszcza do żłobka lub klubu dziecięcego. 

PNEUMOKOKI – obowiązkowe i bezpłatne

Od 01.01.2017 r.  szczepienie to jest obowiązkowe dla dzieci od 2 miesiąca życia do 19 roku życia. Przed tą datą szczepienie na pneumokoki było obowiązkowe jedynie dla wymienionych w rozporządzeniu grup dzieci – tak jak jest to obecnie w przypadku szczepień przeciwko ospie wietrznej – ale na szczęście doszło do nowelizacji w kierunku powszechnej bezpłatności. 

ROTAWIRUSY – szczepionka obowiązkowa i bezpłatna od 2021 r. 

Nowością jest wprowadzenie powszechnej refundacji szczepionki przeciwko rotawirusom dla dzieci urodzonych od 01 stycznia 2021 r. Szczepienie to jest obowiązkowe dla dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do 32 tygodnia życia. 

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na 2021 rok szczepienie to jest realizowane doustnie w schemacie dwóch lub trzech dawek w zależności od dostępnej szczepionki. Pierwsza dawka powinna być podana między 6 a 12 tygodniem życia. Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić nie krócej niż 4 tygodnie. W schemacie dwudawkowym szczepienie powinno być ukończone przed ukończeniem 16 tygodnia życia, w schemacie trzydawkowym – przed ukończeniem 22 tygodnia życia. 

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) – szczepienie zalecane i odpłatne

Poddanie się temu szczepieniu jest zalecane osobom, które szczególnie często podejmują aktywność fizyczną na zewnątrz i są tym samym często narażone na spotkanie z kleszczami. W Programie Szczepień Ochronnych na 2021 r. szczepienie to jest zalecane szczególnie rodzicom z małymi dziećmi. Szczepienie to przeprowadza się w trzech dawkach i jest odpłatne. 

HPV – zalecane i odpłatne

Przeprowadzenie tego szczepienia jest zalecane wg PSO na 2021 r. osobom przed inicjacją seksualną (czyli w gruncie rzeczy nastolatkom). Państwo nie refunduje tego szczepienia, jednak jest ono finansowane przez niektóre samorządy terytorialne w Polsce. 

MENINGOKOKI – szczepienie zalecane i odpłatne

Zaszczepienie dziecka przeciwko meningokokom jest zalecane w szczególności niemowlętom do 2 miesiąca życia oraz dzieciom przebywającym w zbiorowiskach takich jak żłobki i przedszkola. Szczepienie to mimo że jest zalecane to nie jest refundowane przez państwo.          

SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIEszczepionka sezonowa, zalecana także dla dzieci, pełna odpłatność

GRUŹLICA – szczepienie obowiązkowe i bezpłatne

WZW TYPU B – szczepienie obowiązkowe i bezpłatne

BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC – szczepienie obowiązkowe i bezpłatne

HIB (Haemophilus influenza typu B) – szczepienie obowiązkowe i bezpłatne

ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA – szczepienie obowiązkowe i bezpłatne

POLIO – szczepienie obowiązkowe i bezpłatne

JAK POWINNO SIĘ PRZEPROWADZAĆ SZCZEPIENIE W DOBIE KORONAWIRUSA? 

Program Szczepień Ochronnych na 2021 r. określa także zasady przeprowadzania szczepień (w tym szczepień dla dzieci) w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Są to dość ogólne rekomendacje dla placówek medycznych zajmujących się przeprowadzaniem szczepień ochronnych. 

Przychodnie powinny więc tak organizować przeprowadzanie szczepień żeby ograniczyć styczność osób które mają być szczepione z osobami chorymi. Wskazuje się jednak w tym dokumencie że przeprowadzanie szczepień podstawowych nie powinno być odraczane ze względów organizacyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach spowodowanych epidemią dopuszcza się odraczanie szczepień uzupełniających (max. o 3 miesiące) oraz przypominających (max. o rok).

PODSUMOWANIE I LUŹNE PRZEMYŚLENIA

Na koniec chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną – nawet szczepienia obowiązkowe i bezpłatne mogą być w efekcie odpłatne. Możliwe są bowiem różne warianty szczepień podstawowych, w tym wariant z użyciem szczepionek wysokoskojarzonych – chodzi o tzw. szczepionki 5 w 1 czy też 6 w 1. Wybranie tego wariantu oznacza przede wszystkim mniej wkłuć dla dziecka, ponieważ w wariancie wysokoskojarzonym jedna szczepionka uodparnia przeciwko kilku chorobom jednocześnie. Wariant wysokoskojarzony jest jednak odpłatny. 

Podsumowując – myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ rośnie lista szczepień ochronnych dla dzieci, które są bezpłatne. Uważam jednak, że dość wolno zmierzamy ku dobrym zmianom takim jak m. in. powszechne dla dzieci czyli nieodpłatne szczepienie przeciwko ospie wietrznej czy szczepienie przeciwko meningokokom. Na przykład, w wielu krajach europejskich szczepienie przeciwko meningokokom jest dostępne dla dzieci w wariancie nieodpłatnym – klik!

Myślę także, że trafnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do przepisów prawnych kategorii szczepień ochronnych dla dzieci zalecanych i nieodpłatnych (np. przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu). Zdaję sobie bowiem sprawę, że istnieje duża grupa rodziców którzy są przeciwko wszelkiemu przymusowi w obszarze szczepień. Wiem jednak, że istnieje także duża grupa rodziców, którzy są zainteresowani zapewnieniu dziecku większej odporności poprzez zaszczepienie dziecka szczepieniami wykraczającymi poza wariant obowiązkowy (podstawowy). Uważam, że dobrze byłoby rodzicom w zakresie szczepień zalecanych dać wybór który by nie zależał w pierwszej kolejności od zasobności portfela.  

A co Wy sądzicie na ten temat – dajcie proszę znać w komentarzu 🙂 Płaciliście za szczepienia swojego dziecka?

 

* zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wszystkie dzieci do 18 roku życia posiadające polskie obywatelstwo mają prawo do bezpłatnej (finansowanej przez państwo) opieki zdrowotnej (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy), co dotyczy także finansowania obowiązkowych szczepień ochronnych. 

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18.08.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - rozporządzenie to określa m. in. wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych oraz osoby lub grupy osób które mają obowiązek tym szczepieniom się poddać.

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.